جنگ مانع آزادی و دموکراسی در ایران است

جمعی از کنشگران سیاسی و مدنی ایران در بیانیه ای که خطاب به افکار عمومی جهانی نوشته شده نسبت به فضای جنگی که علیه ایران ساخته شده روشنگری و اعتراض کرده اند.nدر بخشی از این بیانیه آمده است : هرچند به روشنی می گوییم که حکمرانان جمهوری اسلامی و در درجه نخست، شخص آقای خامنه ای را مسئول بروز این خطر بزرگ می دانیم؛ ولی این امر به هیچ روی هیچ جنگی را که از سوی دولتهای بیگانه، خواه اسراییل باشد خواه آمریکا و یا هر نیروی بیگانه ی دیگری که بخواهد بر ضد ملک و ملت ایران به راه بیاندازد، توجیه نمی کند!nمتن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن به سایت ملی – مذهبی رسیده ، به شرح زیر است.nمردم جهانnما بخشی از کنشگران سیاسی و مدنی خواستار حاکمیت جمهور ملت ایران، دل نگران وضعیت پیش آمده برای میهن عزیزمان هستیم. در چنین موقعیتی که ایران در آن قرار گرفته در یک سو رژیم جمهوری اسلامی با کارنامه ای مملو از فساد، جنایت و تعرض به حقوق بنیادین ملت ایران قرار دارد که هرچند روشن شده دیپلماسی هسته ای ماجراجویانه ای که درپیش گرفته و همه ابعاد آنرا از آغاز تاکنون از چشم مردم ایران پنهان نگاه داشته بوده است، جز هزینه های هنگفت اقتصادی، سیاسی و البته اجتماعی برآمده از تحریمهای خرد کننده، برای ایران نتیجه ی دیگری در بر نداشته و به شدت منافع ملی ایران را تضییع کرده است، ولی همچنان و برای تضمین بقای خود بر آن اصرار دارد! و در سوی دیگر ماجرا سیاست مداران و دولتهای جنگ طلب قرار دارند! بنا بر اخبار رسانه ها، دولت اسراییل و در راس آن آقای نتانیاهو مصرانه خواهان جنگ با ایران است! جنگی که مدعیست با کمک یا بی کمک دولت آمریکا برپا خواهد کرد !این دولت و ریاست آن، خواهان افروختن آتش جنگ سهمگینی می باشد که واضعان و مبلغانش، آنرا جنگ پیشگیرانه می نامند!nمردم جهانnهرچند به روشنی می گوییم که حکمرانان جمهوری اسلامی و در درجه نخست، شخص آقای خامنه ای را مسئول بروز این خطر بزرگ می دانیم؛ ولی این امر به هیچ روی هیچ جنگی را که از سوی دولتهای بیگانه، خواه اسراییل باشد خواه آمریکا و یا هر نیروی بیگانه ی دیگری که بخواهد بر ضد ملک و ملت ایران به راه بیاندازد، توجیه نمی کند!nما هرگونه تهدید به تجاوز و تجاوز نظامی دولتهای بیگانه بر ضد ایران را به شدت محکوم کرده و آشکارا و با صدایی رسا اعلام می کنیم که در صورت حمله نظامی به ایران هیچ توجیهی از بار مسئولیت سنگین آغازگران و پی گیران آن جنگ نمی کاهد و آنان را در جفایی که بر ذات بشریت، به ویژه بر ملت بی دفاع ایران روا داشته می شود، همتراز با جمهوری اسلامی و شریک جرم آن حکومت قرار می دهد!nمردم جهان بدانید که سایه تیره و شوم جنگی که با هیاهوی دهشتناک سیاستمداران خواهان جنگ، در ماههای گذشته بر سر ایران افتاده، فرصت جدیدی برای سرکوب خواسته های به حق ملت ایران را مهیا کرده است! همانگونه که تحریمهای خرد کننده ی زیرساخت های اقتصادی ایران، به شدت هرچه تمامتر مسبب له شدن بیش از پیش اقشار آسیب پذیر طبقه محروم ایران و همچنین منجر به تضعیف بنیه اجتماعی طبقه متوسط ایرانی به ویژه لایه های متوسط شهر نشین به مثابه بخش اصلی حامل و زاینده ی ارزشهای فرهنگی و مدنی شده است؛ که به روشنی نشان می دهد این هیاهوی جنگ طلبانه نیز مانع دیگری بر سر راه ملت ایران در نیل به آزادی و دمکراسی می باشد.nملتهای جهان، بدانید که ایران آماده داشتن نظامی دمکراتیک است! نظامی که استحقاق آنرا دارد و البته تنها بدست ملت ایران می تواند مستقر شود! ولی اگر استبداد کنونی با خواسته های ایرانیان مخالفت سرکوبگرانه میکند، تهدیدات جنگی و نیز تلاش قدرتهای بیگانه در رسیدن به خواسته های حداکثری خودشان آنهم بی توجه به تلاشها، کنشها و خواسته های ملت ایران، خدمت به استبداد حاکم بوده و زنجیر دیگری بر دستان مردم ایران زده است! پس خطاب به شما ملتهای جهان با صدایی رسا اعلام می داریم که هیچ دولت و سیاستمداری و نیز قدرتهای بین المللی نباید با چنین اعمالی زمینه سرکوب آشکار و پنهان ملت ایران را در کنار سرکوب آشکار حاکمیت کنونی فراهم کند!nما باور داریم که پیشنیاز اساسی برای نیل به فردایی بهتر برای همه مردم جهان به ویژه مردم منطقه خاورمیانه و در نهایت ملت ایران، خاموش کردن بانگ شوم جنگ خواهی و کوبیدن بر طبل جنگ طلبی است. از همین روی از وجدان بیدار شما ملت های جهان می خواهیم تا حمایت خود را از جنبش دمکراسی خواهی ملت ایران، با اعتراض به دولتها و سیاست مداران خواهان جنگ نشان دهید! و بخواهید تا این بانگ شوم درجا خاموش شود!n۱۸ شهریور ۱۳۹۱ برابر با ۸سپتامبر ۲۰۱۲nخواهشمند است کسانی که می خواهند این بیانیه را امضا کنند، نام و نام خانوادگی خود را به رایانشانی زیر بفرستند:niranfree12@gmail.comnنخستین فهرست امضا کنندگان بیانیه که به ترتیب حروف الفبا چیده شده است به قرار زیر می باشد:nحامد ابراهیمی نژاد؛ پیتر ابریشمی؛ مازیار آپتین؛ شیما اتفاق؛ ابولفضل اردوخانی؛ شاهرخ احکامی؛ ناهید احکامی؛ داریوش احمدی؛ مهین ارجمند ؛ناصر آریا؛ احمد آزاد؛ آینده آزاد؛ آرش آزرم؛ رحیم آقازاده؛ گودرز اقتداری؛ مریم اکبری؛ سعید آگنجی؛ شری الوندیان؛ سینا امیرطالبیان؛ شاهین انزلی؛ جلال ایجادی؛ عباس ایلالی؛ شهلا بهاردوست؛ رحیم بذرافشان؛ فرزانه بذرپور؛ بهداد بردبار؛ محمد برقعی؛ باقر برنجکوب؛ امیر بهبودی؛ حسن بهگر؛ امین بیات؛ بهروز بیات؛ هوشنگ بیات؛ سینا بیژن؛ میثاق پارسا؛ تورج پارسی؛ احمد پاکزاد؛ جمال پاکنژاد؛ بهرام پرتوی؛ سهیل پرهیزی؛ کتایون پزشکی؛ مهشید پگاهی؛ محمد پورفر؛ امید پورمحمدعلی؛ سهیل پورمحمد؛ حسن پیرحسینی؛ محمد تسلیم؛ منوچهر تقوی بیات؛ مجید تمجیدی؛ امیر توسطی؛ سپیده جدیری؛ محمد حسین جعفری؛ هماد جمشیدی؛ مهدی حاجتی؛ محمد رضا حدادی تهرانیان؛ علی حجت؛ حسن جعفری؛ مصطفی جواهریان؛ اسماعیل ختایی؛ آریا خسروی؛ خسروخسروی؛ اسفندیار خلف؛ شاهین دادخواه؛ فرامرز دادور؛ مهرداد درویش پور؛ هومن دولتی؛ حسن کیان زاد؛ محمود دلخواسته؛ زهره دهقان؛ مریم دهقانپور؛ بهزاد ذوالنور؛ محمد رضا راعی؛ کامران رستمی؛ آرمان رضا خانی؛ درویش رنجبر؛ اکبر روحانی؛ حمید زاهدی؛ ارسلان زیاری؛ لهراسب زینالی؛ ارسلان ساسانی پور؛ شیوا سخن؛ سعیده سهرابی؛ هوشنگ سیاح پور؛ جهانگیر شادانلو؛ سجاد شاهمرادی؛ بیژن سینا؛ حسام شریعتی؛ محمد رضا شکوهی فرد؛ سوسن شهبازی؛ کتایون شیبانی؛ حسن صدارت؛ صوفی صدارت؛ علی صدارت؛ علیرضا صدارت؛ یگانه صدارت؛ سوفیا صدیق پور؛ جمال صفری؛ مهتاب صفویان؛ آ.صمدانی؛ ژوزف ضمیری؛ الهه طلاساز؛ بهروز عادل؛ کیکاووس عباسی؛ مرتضی عبداللهی؛ علی عبدی؛ مسعود علیزاده؛ سودابه غیاثی؛ منوچهر فاضل؛ رضا فانی یزدی؛ شهرام فداکار؛ بهمن فرحبخش؛ علی فرهمند؛ کیوان فروزان؛ آراز فنی؛ داریوش فیروز آبادی؛ فرهنگ قاسمی؛ کامبیز قائم مقام؛ جعفر قدیم خانی؛ اسماعیل قربانی؛ رضا قریشی؛ فرشین کاظمی نیا؛ نادر کاکاوند؛ بهروز کریمی؛ اکبر کریمیان؛ مهدی کشاورز؛ علی کلایی؛ حسین کمالی؛ علی کیا؛ الناز کیان؛ حسن کیان زاد؛ جهانگیر گلزار؛ مهناز گنجعلی؛ منوچهر گنجی؛ حمید مافی؛ بهمن مبشری؛ رضا مبین؛ غلامرضا محبی ؛ مجید محمدی محقق؛ مصطفی مرید؛ مهران مصطفوی؛ محسن مقصودی؛ حسن مکارمی؛ عباس ملکی؛ اسفندیار منفرد زاده؛ ابراهیم مهتری؛ همایون مهمنش؛ هوشنگ مهینی؛ نیما ناصرآبادی؛ شهره ناطقی؛ حسن نایب هاشم؛ محسن نجاد؛ راضیه(پری)نشاط؛ مزدک نصیری؛ آرسن نظریان؛ محمد نواب؛ مهدی نوذر؛ عماد هاشمی؛ رضا هاشمیان؛ مهناز هدایتی؛ علی هنری؛ داریوش وثوقی؛ ژاله وفا؛ اشکان یزدچی؛ حسن یوسفی اشکوریnn

Share:

More Posts

Send Us A Message