نامه جمعی از فعالان ملی – مذهبی و نهضت آزادی (خارج از کشور) به احمد شهيد درباره سعيد مدنی و احسان هوشمند دو پژوهشگر زندانی

جناب آقای احمد شهيد
سلام بر شما
در ابتدا سپاس خود را از انتشار گزارش اخيرتان در باره نقض حقوق بشر در ايران تقديم می کنيم.
ما جمعی از فعالان سياسی در تبعيد ، با گرايش ملی – مذهبی ، اخبار نگران کننده ای در باره دو نفر از همفکران زندانی خود ، آقايان سعيد مدنی و احسان هوشمند دريافت کرده ايم.
آقايان مدنی و هوشمند، دو تن از نويسندگان، روزنامه نگاران، و پژوهشگران ارشد علوم اجتماعی در ايران هستند.

حدود دو ماه است که اين دو فعال سياسی بازداشت شده و در اين مدت هيچ ديداری با خانواده و وکيل خود نداشته اند . آن ها تنها تلفن های کوتاهی در حضور بازجوهای شان با خانواده خود داشته اند و نمی توانسته اند آزادانه در باره وضعيت خود با همسر و فرزندان شان سخن بگويند. اتهامات امنيتی سنگين و دروغينی متوجه اين دو جامعه شناس شده است.
شنيده های ما مبنی بر تحت فشار قرار دادن اين دو محقق و نويسنده در بند برای پذيرفتن سناريوهای دروغين بازجوها جهت انجام اعمال غير قانونی نگران کننده است.
در هفته های اخير نسبت به ضرب و شتم و فشار جسمی بر آن ها نيز خبرهای ناراحت کننده ای شنيده ايم . طبق اين خبرها گوش آقای احسان هوشمند آسيب ديده است.اين خبر مورد تاييد خانواده آقا هوشمند نيز قرار گرفته است .

جناب آقای احمد شهيد

حاکمان نظامی – امنيتی در ايران اينک گوش های خود را بر شنيدن هر سخن منطقی و حق طلبانه ای بسته اند. ما از شما تقاضا می کنيم مستقل از هرامر سياسی ( مبتنی بر اجرای حقوق بشر و آزادی بی قيد و شرط کليه زندانيان سياسی – عقيدتی) وحقوقی (جهت اجرای آئين دادرسی مصوب خود جمهوری اسلامی) ، از حکومت ايران بخواهيد به خانواده اين دو زندانی سياسی اجازه دهند با آن ها ديدار داشته و پزشکان مستقل بتوانند آقايان مدنی و هوشمند را معاينه کنند.
با سپاس قبلی
سيد کوهزاد اسماعيلی – مهدی اقدم – عبدالعلی بازرگان – ايرج باقرزاده – پروين بختيار نژاد – محمد برقعی – وحيد بزرگی تبار – فرزانه بذرپور – حميد بهشتی – هوشنگ تبريزی – محمد باقرتلغری زاده – مجيد تولايی – رضا جعفريان – رضا حاجی – محمد رهبر – علی سرداری – پيام سعيدی – ليلا شکوهی – محمد صابر- ارشاد عليجانی – رضا عليجانی – نور الدين غروی – احد فضيلی – آزاده فضيلی – هادی کحال زاده – علی کلايی – پروين کهزادی – الهه گلکار- ياسر معصومی- پيمان ملاذ – فهيمه ملتی – مهدی ممکن – مجتبی نجفی – مهدی نوربخش – احمد هادوی – حسن يوسفی اشکوری

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message