درخواست جمعی از فعالین از مهدی خزعلی

جرس: جمعی از فعالین سیاسی، مدنی، دانشگاهی و رسانه ای در نامه ای خطاب به مهدی خزعلی، خواهان پایان اعتصاب غذای وی شدند. در این بیانیه آمده است:”در شرایط حاضر که بیش از هر زمان دیگری به مجاهدینی مانند شما نیاز داریم، از شما تقاضا می‌کنیم، برای ادامه‌ حمایت از جنبش سبزی که به زبان و قلم و فکر توانای شما نیازمند است به اعتصاب غذای قهرمانانه خویش پایان دهید.
به گزارش جرس متن این نامه بشرح زیر است:
به‌نام خدا

برادر آزاده، جناب آقای دکتر مهدی خزعلی

با افتخار، از دور و نزدیک شاهد مجاهدت‌های قلمی و قدمی شما بوده و هستیم. و چنین پایداری و شجاعت در افشای مفاسد و خیانت ها را تحسین و تایید می‌کنیم. کیست که نداند شما با موقعیت خانوادگی خود می‌توانستید به‌راحتی با دستگاه جور حکومتی ایران کنار بیائید یا لااقل حقایق را به کنایه، در لفافه، و یا مانند بسیاری از بهره‌مندان این نظام، در مجامع خصوصی عنوان کنید تا آزاد و متنعّم ایام به‌سر برید. و یا می توانستید لااقل از سیاست کناره گرفته با اشتغال به خدمات تخصصی خویش، گلیم عافیت دنیوی از آب بیرون بکشید. اما ایمان به آئین مظلوم پیامبر رحمت و اهل بیت پاک او، عشق به آرمان‌های انقلاب، و دلبستگی به ملت رنج‌کشیده‌ی ایران امان‌تان نداد و پا در راهی پر مخافت و مباهات نهادید که همه را دوست و دشمن می‌دانند و ایستادگی شما در پیشگاه خداوند و ملت ثبت خواهد بود. طاعات‌تان قبول.

با این‌همه، در شرایط حاضر که بیش از هر زمان دیگری به مجاهدینی مانند شما نیاز داریم، از شما تقاضا می‌کنیم، نه به‌دلایل شخصی و خانوادگی، بلکه برای سلامت ماندن و ادامه‌ی حمایت از جنبش سبزی که به زبان و قلم و فکر توانای شما نیازمند است به اعتصاب غذای قهرمانانه خویش پایان دهید.
امضاء کنندگان: سیدکوهزاد اسماعیلی، محمدجواد اکبرین، عبدالعلی بازرگان، پروین بختیارنژاد، محمد برقعی، محمدعلی توفیقی، مجید تولایی، مصطفی خسروی، علی اصغر رمضانپور، محمد صادقی، احمد صدری، محمود صدری، جلیل ضرابی، رضا علیجانی، حمزه غالبی، حسن فرشتیان، مرتضی کاظمیان، محسن کدیور، حنیف مزروعی، فرید منعمی، علی اکبر موسوی خویینی، یاسر میردامادی، ابراهیم نبوی، شاهین نوربخش، مهدی نوربخش، سیدمجتبی واحدی، صدیقه وسمقی، علی هنری، حسن یوسفی اشکوری

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message