تسلیت به آقای عبدالله نوری

برادر ارجمند جناب حجه الاسلام و المسلمین حاج شیخ عبدالله نوری دامت افاضاته
رحلت مرد ایمان و اخلاق و صبوری حاج محمدعلی نوری پدر بزرگوار شما موجب تأثر و تأسف گردید. این ضایعه را به حضرتعالی و خاندان محترم و سرفراز نوری صمیمانه تسلیت و تعزیت می گویم.
تا آنجا که من آگاهم زنده یادان مرحومان پدر و مادر شما از نیکان و صالحان زمان بودند و از این رو به مثابة شجره طیبه ای فرزندان صالح و نیک و نیکویی به عرصه آورده و شاخ و برگها و ثمرات آن برای دین و ملک و ملت موحب اثرات نیکو و خیر و برکت بوده و هست. خانوادة پر افتخار نوری در تاریخ انقلاب و جبهه و دفاع از میهن و نیز در عرصه سیاست و مدیریت خرد و کلان کشور در طول بیش از سه دهه نقش پر ثمری داشته و در راه خدمت به مردم متحمل هزینه های بزرگ شده اند. اما دریغ که این خاندان شریف و معزز در مسیر خیر و خدمت خالصانه جز نامهربانی و ستم و بی انصافی از حاکمان مغرور و مستبد ندیده و نمی بیند. به ویژه شخص شخیص شما با آن همه سابقه و کارنامة درخشان در عرصه های مختلف مبارزات آزادیخواهانه عصر انقلاب و به ویژه در مدیریت های کلان نظام جمهوری اسلامی در ادوار مختلف و در دولتهای متنوع در سالیان اخیر آزار و رنج فراوان دیدید و سالیانی نه چندان کوتاه را در زندان استبداد متکی به دین گذراندید. در این دوران پر رنج مادر بزرگوارتان و نیز برادر خدوم خود نمایندة مردم تهران زنده یاد دکتر علیرضا نوری را از دست دادید. این البته کیفر «نه» ای استوار و دلیرانه ای بود که به استبداد و فرعونیت حاکم گفتید و بهایی بود که در ازای وفاداری به عدالت و رعایت حقوق مردم و مظلومان متحمل شدید.
با این همه نیاز به یادآوری نیست که این رنجها و آزارها و نامهربانیها در راه کسب رضایت خالق و خدمت به خلق آسان است و شیرین و شما که مرد دین و علم و سیاست و پارسایی هستید بهتر از من به این حقیقت آگاهید. زندگی شما هم گواه ثمرة شجره طیبه پدر و مادرتان هست و هم گواه شخصیت و منش فردی شما. حداقل من خود در دوسال همبندی با شما در اوین به این واقعیت زلال گواهی می دهم. این البته بخشی از پاداش و اجر آن رنجها و مصائب در راه خالق و مخلوق است. در عین حال واقعیت انکار ناپذیر این است که امروز شخصیت و سابقه و تجارب شما مایة امید برای فردای ایران و سرمایه ای گرانبها برای جنبش سبز و موجب دلگرمی و رهبری نسل مبارز و آزادیخواه و عدالت طلب اما مظلوم و تحت ستم میهن است. در این سالها گرچه توفیق خدمتگذاری به مردم در عرصه سیاست و مدیریت کشور از شما دریغ شد اما در نهایت سرمایه ای برای فرداهای نه چندان دور ایران نیز بر جای ماند. مردم و به ویژه نسل جوانان سبز، که جز قانونگرایی و عدالت و آزادیهای قانونی و مشروع چیز ی طلب نمی کنند، از شخصیت با تجربه و کارآزموده ای چون شما امید مضاعفی دارند و تردید ندارم که بیش از پیش پاسخ درخور خواهند یافت.
از ذات باری برای مرحوم ابوی غفران الهی و برای شما و خاندان محتشم نوری صبوری و اجر صابران مسئلت می کنم.
30 بهمن 1390
حسن یوسفی اشکوری

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message