مصاحبه با رسا درباره بحث استیضاح رهبر در برنامه تلویزیونی

nمصاحبه با حسن یوسفی اشکوری، نماینده سابق مجلس، در ارتباط با واکنش اظهارات اخیر عماد افروغ در مورد قابل عزل بودن رهبر در صورت عدم پاسخگویی به مردم nn۲۸ آبان ۱۳۹۰nnبراى مشاهدهٔ ویدئو، بر روى آن کلیک فرمایید:nnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=fZIbKyftyi8

Share:

More Posts

آزموده را آزمودن نبود!

جناب حسن یوسفی اشکوری یار و همفکر و همسایۀ سفرکردۀ ما شرکت در انتخابات اخیر را “آزموده را دوباره آزمودن” وصف کرده است. ای کاش

دوستان! این گوی و این میدان

بالاخره ماجرای جنجالی رأی گیری موسوم به «انتخابات ریاست جمهوری» به پایان رسید و جناب دکتر مسعود پزشکیان با رأی خوبی برگزیده شد. هرچند خودم

Send Us A Message