انفجارهای تروریستی نشانۀ بی کفایتی و بی مسئولیتی دولت و ارکان نظام در قبال مردم است

بیانیه نمایندگان ادوار مجلس در خارج از کشور

جـــرس: در ادامه واکنش ها و اعلام محکومیت های انفجار تروریستی اخیر تهران و جانباختن یکی دیگر از دانشمندان اتمی ایران، نمایندگان ادوار مجلس در خارج از کشور، این اقدام تروریستی را محکوم کرده و با اشاره به تمرکز دستگاه امنیتی کشور بر سرکوب منتقدین و نخبگان کشور، اینگونه اقدامات تروریستی را “نشانگر بی کفایتی و بی مسئولیتی دولت و ارکان نظام در قبال ملت و مردم” دانستند.

در این بیانیه که فاطمه حقیقت جو، احمد سلامتیان، علی مزروعی، سید علی اکبر موسوی (خوئینی) و حسن یوسفی اشکوری، چند تن از نمایندگان ادوار مجلس (در خارج از کشور) آنرا امضا کرده اند، همچنین خاطرنشان شده است که “مقامات امنیتی، به رغم گزافه گویی های مکرر مبنی بر اقتدار امنیتی و به ویژه اصرار بر نفوذ در سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی دیگر کشورها، قادر نیستند امنیت شهروندان خود را تأمین کنند و در نتیجه پیاپی و به طور مشابه افراد تحصیلکرده میهن ترور و به قتل می رسند.”

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بار دیگر ترور یکی از شهروندان ایران در ۲۱ دی ماه خبرساز شد و افکار عمومی را در سطح داخلی و جهان تحت تأثیر قرار داد. مصطفی احمدی روشن که طبق اخبار منتشر شده معاونت امور بازرگانی سایت هسته ای نطنز را بر عهده داشت. این پنجمین ترور در طول دو سال اخیر است که به صورت کاملا مشابه دانشمندان هسته ای را شکار می کند.

نمایندگان ادوار مجلس با محکومیت شدید چنین عمل ضد انسانی و فاجعه آمیز و تسلیت به ملت ایران و خانواده زنده یاد مصطفی احمدی، اعلام می کند که چنین اقدامی از ناحیه هر فرد یا نهاد و یا دولتی و با هر انگیزه ای انجام شده باشد، اخلاقا مذموم، قانونا جرم و از منظر سیاسی شدیدا محکوم است.

شگفت این که مقامات امنیتی، به رغم گزافه گویی های مکرر مبنی بر اقتدار امنیتی و به ویژه اصرار بر نفوذ در سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی دیگر کشورها، قادر نیستند امنیت شهروندان خود را تأمین کنند و در نتیجه پیاپی و به طور مشابه افراد تحصیلکرده میهن ترور و به قتل می رسند و خانواده ها داغدار و مام میهن از اندیشه و عمل فرزندان خود محروم می شود. چگونه است که دستگاههای امنیتی و نظامی و انتظامی حتی تنفس و شماره های ضربان قلب یکایک منتقدان نظام و دولتمردان و به ویژه رهبری را تحت نظر و کنترل دارند، اما در روز روشن و از قضا در چند قدمی وزارت اطلاعات و در جنب بنای عظیم وزارت دفاع یک همکار نهاد حساس هسته ای را ترور می شود؟ گرچه غالبا پس از خروج از شوک عملیات تروریستی سخنانی گفته می شود و از پیروزی های یاد می کنند اما به زودی روشن می شود که گزافه ای بیش نبوده است. دولت و نهادهای امنیتی و انتظامی مسئول امنیت جانی و مالی و حیثیتی تک تک افراد جامعه است و تکرار چنین رخدادهای فاجعه آمیز و تحقیر کننده ای معنایی جز بی کفایتی و بی مسئولیتی دولت و ارکان نظام در قبال ملت و مردم ندارد.

جمعی از نمایندگان ادوار مجلس خارج از کشور:
فاطمه حقیقت جو، احمد سلامتیان، علی مزروعی، سید علی اکبر موسوی (خوئینی) و حسن یوسفی اشکوری

Share:

More Posts

Send Us A Message