برنامه سخنرانی در پاریس به مناسبت عاشورا

به همت جمعیت رحمان ، مسلمانان فارسی زبان مقیم پاریس و حومه مراسم سخنرانی ماه محرم و عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلامnاز جمعه 2 الی یکشنبه 4 دسامبر 2011 از ساعت 19.30 الی 22.30 برگذار خواهد شد.nسخنرانان این مراسم ؛nجمعه دوم دسامبر:nآقایان رضا علیجانی فعال ملی مذهبی و دین پژوهnتحت عنوان “ارتباط وجودی با حسین (ع) و عاشورا”nو دکتر رضا بهشتی معز فلسفه پژوهnشنبه سوم دسامبر:nآقای دکتر یان ریشارد استاد بازنشسته دانشگاه سوربن نوین،nبا عنوان «رنج و شهادت نجاتبخش در تشیع، از دید یک مسیحی»nو دکتر حسن فرشتیان حقوقدان و دین پژوه،nبا عنوان «عاشورا، و گزارشی از تلاشهای باز دارنده سالار شهیدان(ع)»nیکشنبه چهارم دسامبر:nخانم دکتر سابرینا مرون استاد مرکز عالی مطالعات اجتماعی پاریس،nبا عنوان «سیر تحقیقاتی، در زمینه آیین های محرم»nو آقای حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر و محققnتحت عنوان ” راز ماندگاری مراسم آئینی عاشورا “nعزاداران حسینی در انتهای مراسم میهمان سفره ایرانی حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام خواهند بودnnnnnnnnnnn

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message