مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا درباره مدرسه حقانی و روحانيون حاکم بر ايران

مصاحبه با حسن یوسفی اشکوری، و عباس میلاني ، درباره مدرسه حقانی و روحانيون حاکم بر ايرانnnبرنامه تلویزیونی «افق»nتهیه کننده و مجری برنامه سیامک دهقانپورnتلویزیون صدای آمریکاnn۲۳ آبان ۱۳۹۰n

براى مشاهدهٔ ویدئو، بر روى تصوير پائين کلیک فرماییدnn

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message