مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا درباره مدرسه حقانی و روحانيون حاکم بر ايران

مصاحبه با حسن یوسفی اشکوری، و عباس میلاني ، درباره مدرسه حقانی و روحانيون حاکم بر ايران برنامه تلویزیونی «افق» تهیه کننده و مجری برنامه سیامک دهقانپور از تلویزیون صدای آمریکا

مصاحبه با حسن یوسفی اشکوری، و عباس میلاني ، درباره مدرسه حقانی و روحانيون حاکم بر ايران

برنامه تلویزیونی «افق»
تهیه کننده و مجری برنامه سیامک دهقانپور
تلویزیون صدای آمریکا

۲۳ آبان ۱۳۹۰

براى مشاهدهٔ ویدئو، بر روى تصوير پائين کلیک فرمایید

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message