مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا درباره مدرسه حقانی و روحانيون حاکم بر ايران

مصاحبه با حسن یوسفی اشکوری، و عباس میلاني ، درباره مدرسه حقانی و روحانيون حاکم بر ايران برنامه تلویزیونی «افق» تهیه کننده و مجری برنامه سیامک دهقانپور از تلویزیون صدای آمریکا

مصاحبه با حسن یوسفی اشکوری، و عباس میلاني ، درباره مدرسه حقانی و روحانيون حاکم بر ايران

برنامه تلویزیونی «افق»
تهیه کننده و مجری برنامه سیامک دهقانپور
تلویزیون صدای آمریکا

۲۳ آبان ۱۳۹۰

براى مشاهدهٔ ویدئو، بر روى تصوير پائين کلیک فرمایید

Share:

More Posts

Send Us A Message