مصاحبه با رسا درباره نقش رسانه‌های مستقل در روند و پیشرفت دمکراسی

 
مصاحبه با حسن یوسفی اشکوری، نویسنده و دین پژوه ، در مورد نقش رسانه‌های مستقل در روند و پیشرفت دمکراسی در ایران

۲ آبان ۱۳۹۰

براى مشاهدهٔ ویدئو، بر روى آن کلیک فرمایید:

httpv://www.youtube.com/watch?v=wToBnSt1x4w

Share:

More Posts

Send Us A Message