مصاحبه با رسا درباره سرکوب اعتراضات مردم آذربایجان

مصاحبه با حسن یوسفی اشکوری، نویسنده و یکی از امضا کنندگان نامه اعتراضی نمایندگان ادوار مجلس به سرکوب اعتراضات مردم آذربایجان

۲۱ شهریور ۱۳۹۰

براى مشاهدهٔ ویدئو، بر روى آن کلیک فرمایید:

httpv://www.youtube.com/watch?v=okSqdJw5EsI

Share:

More Posts

Send Us A Message