مصاحبه با رسا درباره ادعای استقلال مالی روحانیون حامی حکومت

مصاحبه با حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی، در مورد ادعای استقلال مالی روحانیون حامی حکومت

۸ مرداد ۱۳۹۰

براى مشاهدهٔ ویدئوها، بر روى آنها به ترتیب کلیک نمایید:

httpv://www.youtube.com/watch?v=R-OjmJquJaY

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message