مصاحبه با RFI درباره درخواست آیت الله مکارم شیرازی در تسریع در اجرای مجازات‌ها

آیت الله مکارم شیرازی، از مراجع تقلید طرفدار نظام جمهوری اسلامی ایران، طی سخنانی قوۀ قضائیه را هدف انتقاد قرار داد و ضمن متهم کردن این قوه به “دنباله روی از نظام ناسالم قضائی غرب” خواستار تشکیل دادگاه هائی “به سبک دادگاه های امیر المؤمنین” شد.

مکارم شیرازی گفت پیشنهاد او این است که “شعبۀ قضائی به سبک دادگاه های امیر مؤمنان علی با حضور چند مجنهد شجاع تشکیل شود و با دقت ولی با سرعت و حذف تشریفات، حداکثردر عرض یک هفته مجرمان را به اشد مجازات اعمال شان برسانند.”
این مرجع تقلید در عین حال از مجلس خواست مشکلات قانونی این امر را نیز حل کند.

همزمان با این سخنان آیت الله مکارم شیرازی برای تسریع در روند مجازات و صدور احکام شدید، سخنانی که به بهانۀ مخدوش شدن امنیت جامعه و به گفتۀ او “جنایات مکرر اراذل و اوباش” مطرح شد، عفو بین الملل از اجرای مجازات اعدام در ملاء عام در ایران به شدت انتقاد کرد و این کار را برای افراد جامعه به ویژه کودکان زیانبار و دارای بدآموزی دانست.

معاون عفو بین الملل با صدور بیانه ای اعلام کرد در اجرای اعدام در ملاء عام، نه تنها شخص محکوم به اعدام قربانی بی رحمی و شقاوت است بلکه مردم و به ویژه کودکان نیز متحمل بیرحمی و تحقیر می شوند.
خبرگزاری فرانسه پس از نقل بخش هائی ار این بیانیه یادآور می شود که درجمهوری اسلامی ایران از آغاز سال جاری میلادی تا کنون ١٧١ حکم اعدام به اجرا در آمده است.
جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، چین و عربستان سعودی در میان کشورهائی که هنوز به لغو مجازات اعدام اقدام نکرده اند رکورددار استفاده از این مجازاتند.
در گفتگوئی با حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه و اسلام شناس که خود پیش از این در کسوت روحانیت بوده اند، ار او پرسیدیم نظرش در مورد پیشنهاد آیت الله مکارم شیرازی و عملی بودن یا نبودنا آن در عصر حاضر چیست؟

آقای اشکوری سخنان این مرجع تقلید و روحانی طرفدار رژیم ایران را از جهات مختلف مخدوش می داند و می گوید پیشنهاد آیت الله مکارم شیرازی از نظر مبانی اسلامی و عقلی و نقلی بسیار سست و بی بنیاد است.

آقای اشکوری توضیح می دهد که در زمان پیامبر اسلام و جانشینان او اصلاً دادگاه به معنای امروزی آن وجود خارجی نداشته و پیامبر اسلام و جانشینان او در جلوی مسجد به شکایات شاکیان از طریق مطرح کردن چند پرسش رسیدگی و طی چند دقیقه به صدور حکم اقدام می کرده اند.

این دین پژوه و اسلام شناس از این شیوۀ دادرسی با صفت “بدوی” یاد کرده و تأکید می کند که در دنیای پیچیدۀ امروز این شیوه نه قابل اجراست و نه به برقراری عدالت و کاهش جرم منجر می شود.

در ارتباط با اتهام آیت الله مکارم شیرازی یه قوۀ قضلائیۀ ایران مبنی بر غرب زده بودن آن و پیروی کردنش از غربف حسن یوسفی اشک.ری می گوید اگر چنین بود که حتماً عدالت نحقق می شد.

سر انجام این که یوسفی اشکوری توضیح می دهد که قوۀ قضائیۀ ایران از دل قانون اساسی برآمده است که خود آیت الله مکارم شیرازی در نوشتن و تصویب آن در مجلس خبرگان حضور و مشارکت داشته است.

این دین پژوه و اسلام شناس پس از یادآوری تسنط آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای بر این قوه و انتصاب رؤسای این قوه طی سی و دو سال گذشته از سوی دو رهبر جمهوری اسلامی ایران، می گوید آیت الله مکارم شیرازی با متهم کردن قوۀ قضائیه به دنباله روی از غرب و غربزدگی در واقع دو رهبر و دو ولی فقیه جمهوری اسلامی در تاریخ سی و دو سالۀ ان را به غربزدگی متهم می کند

اقتباس از سايت RFI

فایل صوتی را از اینجا بشنوید:
[Audio:2011-07-23.mp3]

Share:

More Posts

آزموده را آزمودن نبود!

جناب حسن یوسفی اشکوری یار و همفکر و همسایۀ سفرکردۀ ما شرکت در انتخابات اخیر را “آزموده را دوباره آزمودن” وصف کرده است. ای کاش

دوستان! این گوی و این میدان

بالاخره ماجرای جنجالی رأی گیری موسوم به «انتخابات ریاست جمهوری» به پایان رسید و جناب دکتر مسعود پزشکیان با رأی خوبی برگزیده شد. هرچند خودم

Send Us A Message