گزارش دومین سالگرد جنبش سبز در دانشگاه هامبورگ آلمان

گزارش از گرامیداشت دومین سالگرد جنبش سبز که توسط دانشجویان دانشگاه هامبورگ آلمان برگزار گردید. حسن یوسفی اشکوری به نقش جوانان در این جنبش تکیه کرد که گزارش کامل آنرا در لینک ذیل میتوانید استماع کنید:nاقتباس از سايت راديو فردا:nhttp://www.radiofarda.com/audio/ondemand/FRD_10_21_20110613090000_15.htmlnnفایل صوتی را از اینجا بشنوید:n[Audio:2011-06-13.mp3]

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message