صاحبه با رسا – مخالفت رهبری با برکناری احمدی نژاد

مصاحبه با حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی، در مورد اظهارات دیروز آقای باهنر که گفته است رهبری نمی خواهد اقای احمدی نژاد قبل از پایان دوره اش از کار بر کنار شود. ۸ خرداد ۱۳۹۰

مصاحبه با حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی، در مورد اظهارات دیروز آقای باهنر که گفته است رهبری نمی خواهد اقای احمدی نژاد قبل از پایان دوره اش از کار بر کنار شود
۸ خرداد ۱۳۹۰

براى مشاهدهٔ ویدئوها، بر روى آنها به ترتیب کلیک نمایید:

 httpv://www.youtube.com/watch?v=fQTD8o_iCsE

Share:

More Posts

Send Us A Message