مصاحبه با رادیو آزادی درباره اهمیت ایمنی تأسیسات هسته ای ایران

لینک متن ترجمه انگلیسی مصاحبه با رادیو آزادی - پراگ - که در سایت آن رادیو منتشر شده است

لینک متن ترجمه انگلیسی مصاحبه با رادیو آزادی – پراگ – که در سایت آن رادیو منتشر شده است

http://www.rferl.org/content/interview_exiled_iran_religious_scholar_debate_nuclear_safety/3542999.html

Share:

More Posts

Send Us A Message