مصاحبه رسا با حسن یوسفی اشکوری در ارتباط با رابطه هاشمی‌ رفسنجانی‌ با روحانیون سنتی

مصاحبه رسا با حسن یوسفی اشکوری در در ارتباط با رابطه هاشمی‌ رفسنجانی‌ با روحانیون سنتی (۲ فروردین ۱۳۹۰).nnبراى مشاهدهٔ ویدئوها، بر روى آنها به ترتیب کلیک نمایید:nn httpv://www.youtube.com/watch?v=S2XKTkmik4U

Share:

More Posts

Send Us A Message