مصاحبه با رادیو آزادی درباره اهمیت ایمنی تأسیسات هسته ای ایران

لینک متن ترجمه انگلیسی مصاحبه با رادیو آزادی – پراگ – که در سایت آن رادیو منتشر شده استnnhttp://www.rferl.org/content/interview_exiled_iran_religious_scholar_debate_nuclear_safety/3542999.html

Share:

More Posts

آزموده را آزمودن نبود!

جناب حسن یوسفی اشکوری یار و همفکر و همسایۀ سفرکردۀ ما شرکت در انتخابات اخیر را “آزموده را دوباره آزمودن” وصف کرده است. ای کاش

دوستان! این گوی و این میدان

بالاخره ماجرای جنجالی رأی گیری موسوم به «انتخابات ریاست جمهوری» به پایان رسید و جناب دکتر مسعود پزشکیان با رأی خوبی برگزیده شد. هرچند خودم

Send Us A Message