مصاحبه با راديو پژواك – سوئد

گزارشى از زينت هاشمى اشکوری برخلاف بسیاری از آگاهان مسائل ایران، معتقد است که جنبش سبز به سبب اعمال خشونت های طاقت فرسا به ظاهر فروکش کرده است!

گفت‌وگو با حسن یوسفی اشکوری
گزارشى از زينت هاشمى

حسن یوسفی اشکوری از نو اندیشان دینی، ازجمله روحانیونی ست که به دنبال مخالفت و اعتراض به پاره ای از قوانین جاری در ایران وهمچنین شرکت در کنفرانس برلین، زندانی و خلع لباس شد.

حسن یوسفی اشکوری مدتی بعد از سپری کردن دوران زندان خودبه دعوت انجمن قلم ایتالیا به آن کشور رفت و در حال حاضر نیز با امکاناتی که بخش شرق شناسی دانشگاه بن در اختیار او قرار داده است در آلمان  به سر می برد و مشغول تکمیل کتاب خود تاریخ ایران پس از اسلام است. یوسفی اشکوری کتابی نیز پیرامون تاریخ پیش از اسلام تدوین کرده است که در دست ویرایش است.

حسن یوسفی اشکوری برخلاف بسیاری از آگاهان مسائل ایران، معتقد است که جنبش سبز به سبب اعمال خشونت های طاقت فرسا به ظاهر فروکش کرده است.

با او در سفر کوتاهی که به سوئد آمده است گفتگوئی انجام داده ایم و از جمله در رابطه با مسائل جاری در ایران، جنبش سبز، تظاهرات حمایتی ایرانیان در خارج از کشورو واکنش های مختلف درسوئد و کشورهای اروپائی نسبت به اعمال خشونت علیه معترضان در ایران پرسیده ایم.

اقتباس از سايت راديو پژواك:
http://sverigesradio.se/cgi-bin/International/nyhetssidor/artikel.asp?nyheter=1&ProgramID=2493&Artikel=4132967

فایل صوتی را از اینجا بشنوید:
[Audio:2010-11-01.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message