پروژه نو اندیشی دینی در جمع دانشجویان دانشگاه واترلو

سخنرانی و پرسش و پاسخ در جمع دانشجویان ایرانی دانشگاه واترلو انتاریو کانادا به تاريخ پنجشنبه ۲۷ می ۲۰۱۰ در ساعت ۷ بعد از ظهر برنامه‌اى از گروه شب ایران

سخنرانی و پرسش و پاسخ در جمع دانشجویان ایرانی دانشگاه  واترلو انتاریو کانادا به تاريخ پنجشنبه ۲۷ می ۲۰۱۰ در ساعت ۷ بعد از ظهر
برنامه‌اى از گروه شب ایران دانشگاه واترلو
University of Waterloo , Ontario, Canada

اين سخنرانى در ۱۱ بخش بر روى سايت YouTube قرار گرفته و براى تسهيل شما در اين صفحه منعكس گرديده است.

براى مشاهدهٔ ويدئوها، بر روى آنها به ترتيب كليك نماييد:

قسمت اوّل:

httpv://www.youtube.com/watch?v=rip76mY7xVQ

قسمت دوّم:

httpv://www.youtube.com/watch?v=UnlBk4YeMnY

قسمت سوّم:

httpv://www.youtube.com/watch?v=J_jT9xlUX8A

قسمت چهارم:

httpv://www.youtube.com/watch?v=8Ph7WdM6Vtk

قسمت پنجم:

httpv://www.youtube.com/watch?v=3n3xJmfjReo

قسمت ششم:

httpv://www.youtube.com/watch?v=hay9XWiE9mo

قسمت هفتم:

httpv://www.youtube.com/watch?v=nJAuOV9Zqf4

قسمت هشتم:

httpv://www.youtube.com/watch?v=Odm2_ZW_dko

قسمت نهم:

httpv://www.youtube.com/watch?v=J0GQPnF53jY

قسمت دهم:

httpv://www.youtube.com/watch?v=sidvyfGo5mM

قسمت يازدهم:

httpv://www.youtube.com/watch?v=w45GWHpFtjQ

Share:

More Posts

Send Us A Message