پروژه نو اندیشی دینی در جمع دانشجویان دانشگاه واترلو

سخنرانی و پرسش و پاسخ در جمع دانشجویان ایرانی دانشگاه  واترلو انتاریو کانادا به تاريخ پنجشنبه ۲۷ می ۲۰۱۰ در ساعت ۷ بعد از ظهرnبرنامه‌اى از گروه شب ایران دانشگاه واترلوnUniversity of Waterloo , Ontario, Canadannاين سخنرانى در ۱۱ بخش بر روى سايت YouTube قرار گرفته و براى تسهيل شما در اين صفحه منعكس گرديده است.nnبراى مشاهدهٔ ويدئوها، بر روى آنها به ترتيب كليك نماييد:nnقسمت اوّل:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=rip76mY7xVQnnقسمت دوّم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=UnlBk4YeMnYnnقسمت سوّم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=J_jT9xlUX8Annقسمت چهارم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=8Ph7WdM6Vtknnقسمت پنجم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=3n3xJmfjReonnقسمت ششم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=hay9XWiE9monnقسمت هفتم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=nJAuOV9Zqf4nnقسمت هشتم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=Odm2_ZW_dkonnقسمت نهم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=J0GQPnF53jYnnقسمت دهم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=sidvyfGo5mMnnقسمت يازدهم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=w45GWHpFtjQ

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message