خواهان اعزام فوری گزارشگران ویژه حقوق بشر به ایران

به دنبال اعدام های اخیر خانم ها شیرین عبادی و مهرانگیز کار و آقایان عبدالعلی بازرگان، مسعود بهنود، محسن کدیور، عطاالله مهاجرانی، فرخ نگهدار و یوسفی اشکوری با ارسال نامه ای برای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان اعزام فوری گزارشگران ویژه حقوق بشر به ایران شده اند.

به دنبال اعدام های اخیر خانم ها شیرین عبادی و مهرانگیز کار و آقایان عبدالعلی بازرگان، مسعود بهنود، محسن کدیور، عطاالله مهاجرانی، فرخ نگهدار و یوسفی اشکوری با ارسال نامه ای برای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان اعزام فوری گزارشگران ویژه حقوق بشر به ایران شده اند. این نامه برای امضای عموم باز است.

کمیساریای عالی حقوق بشر

سازمان ملل متحد – ژنو – سوئیس

جمعه 14 ماه می 2010

عالیجناب خانم ناوانتم پیلای

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

چنان که استحضار دارید در ماه دسامبر سال 2009 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به دولت ایران توصیه کرد تا اجازه دهد که گزارشگران موضوع حقوق بشر به ایران سفر کنند و دولت ایران با گزارشگران همکاری لازم به عمل آورد.

با توجه به این که مقامات دولت ایران تائید کرده اند گزارش گران ویژه حقوق بشر اجازه دارند در آینده نزدیک به ایران بروند و همکاری لازم با آنان انجام خواهد شد؛ ما، امضا کنندگان این نامه، که همگی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، اهمیت بسیار و فوریت قائلیم، نیز ازشما تقاضا می کنیم، در اولین فرصت ممکن، گزارشگران ویژه ی “بازداشت های خودسرانه”، “اعدام های فراقانونی” و “شکنجه” از ایران بازدید کرده و در خصوص کسانی که پس از حوادث انتخابات به مجازات مرگ محکوم و به دار آویخته شده اند، در مورد افرادی که به زندان های سنگین محکوم و حکم آنان در حال اجراست، و نیز در مورد کسانی که یا رسیدگی به اتهامات آنان جریان است و یا بدون هرگونه اتهامی در زندان بسر می برند، تحقیق کنند و گزارش مشاهدات خود را تهیه و به اطلاع مقامات ذی صلاح برسانند.

تصریح می کنیم بازدیدهای فوق وقتی ثمر بخش است که گزارشگران ویژه به پرونده ها دسترسی یابند، از زندان ها و زندانیان سیاسی بازدید کنند، و از امکان دیدار و مصاحبه با خانواده ها و وکلای مدافع آنان برخوردار شوند.

چنانچه بازدید گزارشگران از ایران هرچه زودتر انجام شود آنگاه ممکن است مصیبت های کمتری را شاهد باشیم. از این روی اطلاع عموم از موانعی که ممکن است هنوز بر سر راه این بازدید گزارشگران، از سوی مقامات ایران موجود باشد، کمک کننده است.

با احترام
شیرین عبادی، مهرانگیز کار، عبدالعلی بازرگان، مسعود بهنود، محسن کدیور، عطاالله مهاجرانی، فرخ نگهدار، حسن یوسفی اشکوری

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message