مصاحبه تلويزيون ايرانيان با يوسفى اشكورى در مورد تحولات صدساله اخير ايران

مصاحبه على ليمونادى با حسن يوسفى اشكورى در مورد تحولات صد ساله اخيرnnگزارشى براى تلويزيون ايرانيانnnاين مصاحبه در ۴ بخش بر روى سايت YouTube قرار گرفته و براى تسهيل شما در اين صفحه منعكس گرديده است.nnبراى مشاهدهٔ ويدئوها، بر روى آنها به ترتيب كليك نماييد:nnقسمت اوّل:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=rYrDixa5obAnnقسمت دوّم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=Q0vTFqqgUvEnnقسمت سوّم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=QgANyiPP2Agnnقسمت چهارم:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=gonm5g_SLbA

Share:

More Posts

چرا رأی نمی دهم؟

اشاره: این متن را در آستانه انتخابات سه سال پیش نوشته و در کانال تلگرامی منتشر شده است. اکنون نیز که در وضعیت مشابه (هرچند

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message