جريانات اسلامى معاصر در ايران و جنبش دمكراسى خواهى: سنت ‌گرایی، بنیادگرایی و نوگرایی

سخنرانى يوسفى اشكورى تحت عنوان "جريانات اسلامى معاصر در ايران و جنبش دمكراسى خواهى" در دانشگاه UCLA بتاريخ ۱۰ ژانويه ۲۰۱۰ مقدمه ای بر بررسی تطبیقی برخی آموزه های سه جریان اسلامی معاصر: سنت ‌گرایی، بنیادگرایی و نوگرایی گزارشى از سهراب اخوان براى تلويزيون انديشه

سخنرانى يوسفى اشكورى تحت عنوان “جريانات اسلامى معاصر در ايران و جنبش دمكراسى خواهى” در دانشگاه “يو سى ال اى” بتاريخ ۱۰ ژانويه ۲۰۱۰
مقدمه ای بر بررسی تطبیقی برخی آموزه های سه جریان اسلامی معاصر: سنت ‌گرایی، بنیادگرایی و نوگرایی
گزارشى از سهراب اخوان براى تلويزيون انديشه

اين سخنرانى در ۷ بخش بر روى سايت YouTube قرار گرفته و براى تسهيل شما در اين صفحه منعكس گرديده است.

براى مشاهدهٔ ويدئوها، بر روى آنها به ترتيب كليك نماييد:

قسمت اوّل:

httpv://www.youtube.com/watch?v=6xt_6m4CNe8

قسمت دوّم:

httpv://www.youtube.com/watch?v=qAfPzXbBGJg

قسمت سوّم:

httpv://www.youtube.com/watch?v=Re6FwZpaOXY

قسمت چهارم:

httpv://www.youtube.com/watch?v=ZaVthLd4L1k

قسمت پنجم:

httpv://www.youtube.com/watch?v=OHruGzmsHqo

قسمت ششم:

httpv://www.youtube.com/watch?v=9_hfK2z6q_8

قسمت هفتم:

httpv://www.youtube.com/watch?v=r2ad09AyTE0

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message