دين و تاريخ دين از ديدگاه مؤرخ

سخنرانى دين و تاريخ دين از ديدگاه مؤرخ این سخنرانى در تاریخ ۱۰ ژانويه ۲۰۱۰ در مؤسسه ابن سینا در شهر ارواین کالیفرنیا ایراد گشته است

این سخنرانى در تاریخ  ۱۰ ژانويه ۲۰۱۰ در مؤسسه ابن سینا در شهر ارواین کالیفرنیا ایراد گشته است

براى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.

[Audio:2010-01-10.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message