بزرگداشت قيام حسينى و يادبود آيت الله منتظرى

اين سخنرانى در تاريخ ۲۶ دسامبر ۲۰۰۹ در مؤسسه ابن سينا در شهر ارواين كاليفرنيا ايراد گشته است.nnبراى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.nn[Audio:2009-12-26.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message