Untitled ngg_pictures

eyJpZF9maWVsZCI6IklEIiwiX19kZWZhdWx0c19zZXQiOnRydWV9

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message