کاندیداتوری کروبی؛

کاندیداتوری کروبی؛ وخامت اوضاع روزنامه نگاری در ایران؛ بحران اقتصادی جهانnچهارشنبه 24 مهر ماه 87/ 15 اکتبر 2008 n1nظاهرا آقای کروبی خود را رسما کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری کرده است. این اقدام می تواند بدان معنا باشد که وی یقین کرده است که خاتمی کاندیدا نخواهد شد. در عین حال فکر می کنم اگر خاتمی بیاید، کروبی به نفع وی کنار خواهد رفتn2nانجمن صنفی روزنامه نگاران بیانیه ای انتشار داده و در آن وضعیت اسفبار مطبوعات و اهالی مطبوعات را مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار داده است. نکته مهم آن است که در آن گفته شده است در فصل تابستان امسال در مقایسه با سه ماه بهار همین سال، برخورد با مطبوعات و روزنامه نگاران و نقض حقوق قانونی و شهروندیشان، به هر 18 ساعت یکبار رسیده است. این بیانیه در مطبوعات و رسانه های خارجی و حتی در دولت های غربی انعکاس گسترده ای داشته است.n3nبیانیه ای با امضای 109 تن از استادان دانشگاههای ایران منتشر شده است که در آن تحلیلی از وضعیت دانشگاههای کشور ارائه شده و در مورد عقب ماندگی علمی و کاهش توسعه علمی کشور و دانشگاهها ابراز نگرانی شده است.n4nمجتبی لطفی،مسئول روابط عمومی و انتشاراتی دفتر آیه الله منتظری، بازداشت شده است. اخیرا آقای منتظری در خطبه های نماز عید فطر به حاکمیت و سیاست های سرکوبگرانه آن انتقاد کرده بود. به نظر می رسد که این اقدام واکنش آن سخنرانی بوده باشد.n5nجایزه رُز طلایی سازمان سولیدر (سازمان غیر دولتی کارگران بین المللی) 2008 به کارگران شرکت واحد ایران تعلق گرفت. این جایزه در پارلمان اروپا به نماینده سندیکای کارگران شرکت واحد تهران داده شد.n6nده اکتبر نهادهای حقوق بشری کارنامه نقض حقوق بشری ایران را اعلام کردند: 286 اعدام، 54 نفر از آنان در ملاء عام اعدام شده اند، 14 زندانی سیاسی و 4 اعدامی سیاسی و البته حکم 4 سنگسار هم داده شده است. n7nامروز مقاله ای به قلم مسعود بهنود تحت عنوان «عجب کاری نکرد پادشاه» در سایت روز آنلاین نوشته بود که در باره انتشار نامه مهدی بازرگان به محمدرضا شاه در خارج از کشور (پس از رفتن شاه به آمریکا در پائیز سال 1358) بود. از آن جا که در آن مقاله بهنود از ماجرای پشت صحنه اطلاع نداشت انتقاداتی را متوجه بازرگان کرده بود و من چون اطلاع داشتم مقاله ای نوشتم و ماجرا را توضیح دادم و آن را برای انتشار در سایت روز فرستادم.n8nمدتی است که سخن از بحران بزرگ اقتصادی در آمریکا و اروپا ودر نتیجه جهان می رود و اکنون تمام رهبران آمریکا و اروپا به طور سیستماتیک درگیر این بحران هستند و دیدارها و گفت وگوها و تصمیم های روزانه آنها سریع¬ترین اخبار جهان و مخصوصا در این کشورهاست. رکودی که دامن اقتصاد غرب را گرفته است، چندان اهمیت دارد که اگر به سرعت به یک راه حل جدی و موثر نرسد، می تواند به یک فاجعه تمدنی و انسانی در کل جهان منتهی شود. چندی پیش کنگره آمریکا هفتصد میلیارد دلار برای تزریق پول به بانکهای آن کشور تصویب کرد. امروز اعلام شد که پارلمان آلمان نیز ششصد میلیون دلار به همین منظور تصویب کرد. البته گفته اند این تدابیر موثر واقع شده اما خودشان نیز اذعان دارند شاید دو سال طول می کشد که بحران خاتمه پیدا کند.nیادداشت های روزانه – قسمت بیست و یکمnدوشنبه 28 بهمن 98 nnnnn

Share:

More Posts

Send Us A Message